Maatschappelijke programma's

Het CHIO Rotterdam (en in het bijzonder de Hippische Alliantie Rotterdam) is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit heeft al geleid tot een groot aantal sociaal maatschappelijke programma's die deels tijdens en deels buiten het evenement om plaatsvinden.

Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam werken o.a. het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar samen om de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten. Het sociaal maatschappelijk programma wordt met behulp van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam uitgevoerd. Enkele projecten:

Jump into the Future