FEI European Championship 2019 Rotterdam Werken als een paard

Werken als een paard

Eén van de bijzondere maatschappelijke programma's is het programma Werken als het Paard. Het bestaande programma wordt elk jaar uitgebreid om nog meer verbinden te leggen tussen mens en paard en uiteraard met de stad. Connected by Horsepower.

Maatschappelijk programma

Fred Rozendaal, secretaris van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam (Trustfonds) en in 2013 ook directeur van het CHIO Rotterdam, liep al een tijdje rond met de gedachte om vanuit hippische partijen in Rotterdam een maatschappelijk project voor Rotterdamse kinderen op te starten. In dit project moesten topsport, breedtesport en aan- gepaste sport aan bod komen.

Ontstaan

In de zomer van 2013 sprak hij burgemeester Aboutaleb en vroeg hem op welke wijze de hippische sector op maatschappelijk gebied meer voor Rotterdam kon betekenen. Volgens burgemeester Aboutaleb was het een groot probleem dat zoveel kinderen uit de focuswijken op Rotterdam Zuid in de zomervakantie hun wijk niet uitkwamen. Hij waardeerde het als daar iets mee gedaan werd. Dit heeft het Trustfonds opgepakt. Al in de herfstvakantie van 2013 vond een eerste pilot plaats van een Werken als een Paard-project waarin de wens van de burgemeester gecombineerd werd met het plan voor een maatschappelijk project met aandacht voor topsport, breedtesport en aangepaste sport: de Werken als een Paard Vakantieschool Manege.

Vergroot de wereld van kinderen

Werken als een Paard zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen we ondermeer met projecten voor basisschoolleerlingen uit Rotterdamse focuswijken, kinderen met autisme, leerlingen uit het speciaal onderwijs, kinderen die in de crisisopvang zitten, ambulante jeugdhulp krijgen of gevlucht zijn uit hun land vanwege oorlog.

Toch zit er in al deze programma’s een rode lijn, namelijk de wereld van kinderen vergroten en ze zelf hun plek in die wereld laten ontdekken. In welke situatie je ook zit, als je werkt als een paard kun je veel bereiken! Dat hopen we onze kinderen vooral mee te geven.

Connected by Horspower

Werken als een Paard heft een hechte band met (het netwerk van) het CHIO Rotterdam en Werken als een Paard is tevens het goede doel van het CHIO Rotterdam.

Werken als een Paard

Wil je meer weten over Werken als een Paard, neem dan een kijkje op de website van Werken als een Paard.