CV tribune Rotterdam stadion IMG 7819

Algemene voorwaarden


De bezoeker van het CHIO Rotterdam die gebruik maakt van dit entreebewijs gaat akkoord met de volgende voorwaarden en huisregels. Klik hier voor de privacy beleid van het CHIO Rotterdam.


Algemene voorwaarden kaartverkoop

 • Indien het CHIO Rotterdam (of een programmaonderdeel) geheel of gedeeltelijk wordt afgelast of wordt gewijzigd (waaronder wijzigingen van aanvangstijden), heeft de bezoe- ker geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het entreegeld of andere schade- vergoedingen. Mocht het onderdeel op een ander moment worden hervat of ingehaald, heeft de bezoeker recht om hierbij aanwezig te zijn.

 • Een entreebewijs geeft bezoekers recht op toegang tot het evenemententerrein, de stands, de catering en het Stroodorp. Met het entreebewijs heeft u ook toegang tot de publiekstribune (m.u.v. zaterdagavond), waarbij het principe geldt vol=vol.

 • Een entreebewijs (terreinkaart i.c.m. de publiekstribune) voor de zaterdagavond (dressuur rubrieken) geeft bezoekers recht op:

  • Toegang tot het evenemententerrein, de stands, catering en Stroodorp;

  • Een geplaceerde zitplaats op de daarvoor aangewezen publiekstribunes.

 • Een Premium Seat entreebewijs geeft bezoekers recht op:

  • Toegang tot het evenemententerrein, de stands, catering en Stroodorp;

  • Een geplaceerde zitplaats op de Grandstand;

  • Catering, welke deels is gebaseerd op selfservice (lunch, diner) en deels is gebaseerd op service (drinken en borrelhapjes).

 • De bezoeker betreedt het terrein op eigen risico. De CHIO Rotterdam organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade (waaronder schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen) die door een bezoeker wordt geleden op het CHIO Rotterdam terrein.

 • De bezoeker is zich bewust van de aanwezigheid van paarden op het terrein en van de risico’s die dat met zich mee kan brengen, met name op plaatsen waar paarden en men- sen elkaar tegenkomen. Bezoekers mogen zich niet bevinden op plaatsen waar de paar- den lopen. Bezoekers dienen, ten behoeve van hun eigen veiligheid, te allen tijde de in- structies op te volgen van de medewerkers en zeker op de plaatsen waar paarden en mensen elkaar kruisen.

 • Honden zijn niet toegestaan op het terrein.

 • Personen die niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die verantwoordelijk is voor deze personen. Het CHIO Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze personen.

 • Bezoekers die op welke wijze dan ook tijdens het evenement schade aan personen of goederen veroorzaken, zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk en zullen hiervoor persoon- lijk aansprakelijk worden gesteld.

 • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing) borden en aanwijzingen van CHIO Rotterdam medewerkers op te volgen.

 • De CHIO Rotterdam organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang op het terrein te weigeren, dan wel met opgave van redenen van het terrein te verwijderen.


Huisregels

Met het betreden van het evenemententerrein geeft een ieder aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de volgende huisregels:

 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of accreditatie.

 • Het betreden van het terrein is voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers / deelnemers / medewerkers / vrijwilligers zelf.

 • Indien gevraagd, bent u verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.

 • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein maar moeten worden achtergelaten bij de daartoe aangewezen plekken.

 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein onverbiddelijk worden geweigerd.

 • Bezoekers dienen zich te onthouden van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag leidt tot verwijdering van het evenemententerrein.

 • Aanwijzingen van organisatie en medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.

 • Het is verboden mee te nemen: glas, blik, slag/stoot/steek/vuurwapens (of voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen), verdovende middelen.

 • Glaswerk buiten de VIP-ruimtes (Egano stand, Top Gun stand en de Grandstand) is niet toegestaan vanwege wettelijke bepalingen.

 • Fototoestellen mogen bij ons het terrein op om gebruikt te worden zonder gebruik van flits, maar... “selfie sticks” zijn niet toegestaan omdat het zicht van de andere bezoekers zo optimaal mogelijk moet blijven.

 • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen

 • Het is mogelijk dat er wordt gefouilleerd op het terrein als de organisatie dit in het kader van de openbare orde en veiligheid nodig acht.

 • Alle tijdens het evenement genomen foto’s zijn rechten vrij en ten behoeve van promotie van het CHIO Rotterdam, voor commerciële doeleinden mag het alleen met toestemming van de organisatie.

 • Door betreden van het evenement terrein accepteert de bezoeker de aanwezigheid van camera-apparatuur op het terrein. CHIO Rotterdam is bevoegd van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. CHIO Rotterdam heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen van bezoekers, deelnemers en de deelne- mende paarden.

 • Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. Ben je jonger dan 25 dan kun je alleen alcohol nuttigen, na het tonen van een geldig identificatie bewijs.

 • Roken is niet toegestaan in de tenten en op de tribunes.

 • De opvang van zoekgeraakte kinderen bevindt zich in de EHBO post.

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen rondom of op het terrein.

 • Houd bij het verlaten rekening met de omwonenden, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.

Indien men zich hieraan niet wenst te houden kan men toegang geweigerd worden of dient men het terrein te verlaten.