NB GPC7 Margot Timmermans Catch Me Dreamcatcher M Timmermans NBF 7139

Hippische Alliantie Rotterdam

Hippische Alliantie Rotterdam

Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam werken o.a. het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar samen om de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten. Het sociaal maatschappelijk programma wordt met behulp van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam uitgevoerd.

De Hippische Alliantie Rotterdam heeft de volgende 4 pijlers:

  • Breedtesport en talentontwikkeling
  • Topsport
  • Aangepast sporten
  • Zakelijk netwerk

Een grote stap in de verwezenlijking van de gezamenlijke ambities was de ontwikkeling van een permanente locatie met een vaste tribune met 800 zitplaatsen, skyboxen, vergaderfaciliteiten, nieuwe stallen, een persruimte, een jurytoren en een restaurant. Het gebouw, genaamd de Grandstand, is tijdens het EK Dressuur in 2011 feestelijk geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander en is nu de thuisbasis van de Hippische Alliantie Rotterdam.

Breedtesport en talentenontwikkeling

Breedte- en recreatiesport is ondergebracht bij de Rotterdamsche Manège, Met een historie die terug gaat tot 1837 is de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ één van de oudste verenigingen en sociëteiten van Nederland met unieke tradities. De kleurrijke historie heeft bijgedragen aan de diversiteit van hippische disciplines die op dit moment op de vereniging beoefend kunnen worden. Vanuit de Rotterdamsche Manège is ooit het CHIO Rotterdam ontstaan. Op de Rotterdamsche wordt instructie in diverse disciplines en op elk niveau gegeven en vanuit het monumentale complex is een directe verbinding met de ruiterpaden in het Kralingse Bos. De vereniging werd in 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning door Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander.

De Rotterdamsche Manège is sinds 2012 een door de KNHS erkend Talenten Trainingscentrum. Het TTC Zuid-Holland richt zich op de begeleiding van Zuid-Hollandse dressuur- en springtalenten in de leeftijdscategorie van 12 tot 21 jaar en sinds 2014 is er ook een Beloftenprogramma dat heel jonge dressuurtalenten (8 tot 12 jaar) scout en begeleidt.

Topsport

Topsport krijgt een podium tijdens het jaarlijkse CHIO Rotterdam. Het Concours Hippique International Officièl wordt sinds 1948 gehouden in het Kralingse Bos en verwelkomt elk jaar dé (inter)nationale toppers op het gebied van springen en dressuur. De landenwedstrijden Dressuur en Springen (FEI Nations Cup™ presented by Longines) en de Longines Grand Prix Port of Rotterdam zijn al jaren een vast onderdeel in het programma. Daarnaast worden er gedurende het jaar regionale en nationale evenementen onder de vlag van het CHIO Rotterdam georganiseerd.

Het CHIO Rotterdam is het oudste internationale topsportevenement van Rotterdam en het enige 5* paardensportevenement in Nederland. Naast een gevarieerd hippisch programma met spring- en dressuursport op internationaal topniveau, biedt het CHIO een aantrekkelijk programma van hippische showprogramma’s, culinaire verrassingen, stands met een aanbod van hoge kwaliteit en muzikaal entertainment in het befaamde Stroodorp. Steeds meer internationale bedrijven en merken zetten het CHIO Rotterdam in voor de communicatie met hun klanten en relaties.

Aangepast sporten

Aangepast sporten is ondergebracht bij Rijvereniging de Hazelaar. De basis voor het ontstaan van deze rijvereniging is in 1976 gelegd door medewerkers van de toenmalige Adriaanstichting, een kinderrevalidatie- centrum in Hillegersberg. De achterliggende gedachte was dat mindervalide kinderen door het paardrijden een betere balans zouden ontwikkelen. Het paardrijden bleek een groot therapeutisch effect te hebben op de kinderen en men kreeg een plekje op rijvereniging de Schieruiters voor enkele pony’s. Inmiddels heeft de vereniging al weer sinds 1986 een eigen manege De Hazelaar, aan de Hazelaarweg in Schiebroek.

De Hazelaar is geen doorsnee rijvereniging; een van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van integratie tussen valide ruiters en ruiters met een beperking. Dat komt onder andere tot uiting in de verscheidenheid aan ruiters: meer dan de helft van de leden heeft een beperking. De rijvereniging is daarom volledig aangepast, is rolstoeltoegankelijk en heeft de ANBI-status. Hoewel het paardrijden een therapeutische werking kan hebben, is het niet de enige reden om paard te rijden bij de Hazelaar. De valide en ruiters met een beperking komen vooral om het plezier in het paardrijden.

Zakelijk Netwerk

De Grandstand is de zakelijke ontmoetingsplek van Rotterdam met een 12-maanden exploitatie van het terrein en het gebouw. De Grandstand noemen wij symbolisch het huis van ons netwerk. In dit huis ontmoeten relaties elkaar en faciliteren wij bijeenkomsten. Diverse partijen, zoals de Rabobank, Allianz, Dura Vermeer, EY, Rotterdam Partners en Oseven, hebben inmiddels een plek gevonden in de Grandstand en maken gedurende het jaar gebruik van de uitgebreide congres- en meetingfaciliteiten.

In onze commerciële visie speelt het Gouden Vierkant ook een prominente rol. Het Gouden Vierkant staat voor de samenwerking tussen familiebedrijven, corporates, de overheid en kennisinstituten. Wij staan achter de visie om de regio Rotterdam te benaderen als een groot familiebedrijf waarin gunning, netwerk, kwaliteit en regionale/lokale groei centraal staan. Door nauwe samenwerking kan een hoger dan gemiddelde economische groei bewerkstelligd worden. De faciliteiten van de Grandstand en het zakelijk netwerk van het CHIO Rotterdam bieden het platform waar deze visie samenkomt.

Bestuur Hippische Alliantie Rotterdam
Voorzitter
De heer F. J. Lavooij

Directeur Stichting HAR
De heer R.A.W. Voskuilen

Leden
Namens de
Hazelaar
Mevrouw E. Haver Droeze

Namens Trustfonds HAR
Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin

Namens CHIO Rotterdam
De heer T. de Rooij
Mevrouw C.G. Lavooij - Verheul
De heer G. van der Werff

Namens de Rotterdamsche Manège
De heer R. van Loon
Mevrouw A.M.P. Cobben

Namens stichting tot instandhouding Rotterdamsche Manège
Mevrouw G.J.L.G. Stuifmeel

Bestuur Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Voorzitter
Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin

Penningmeester
De heer drs. M.J. R. Slingenberg

Leden

Dhr. mr. E.P. Dijkhuizen

Dhr. drs. J. Dura

Mevr. drs. S.M. Hovers

Dhr. F.J. Lavooij

Dhr. drs. A.L.M. Nelissen

Dhr. drs. Th. de Rooij

Dhr. drs. J.M. Valkier

De heer mr. drs. A. Rozendaal (secretaris)