LFO 1899

Raad van Advies

Bestuur en medewerkers van het CHIO Rotterdam weten zich gesteund door de Raad van Advies:


Mevrouw Belle de Bruin

De heer Keesjan Cordia

De heer Harald Swinkels