LFO 1899

Raad van Advies

Bestuur en medewerkers van het CHIO Rotterdam weten zich gesteund door de Raad van Advies:

Voorzitter
De heer Leendert Bikker

Leden
De heer Jan Peter Balkenende

De heer Keesjan Cordia

De heer Emile Hendrix

De heer Sjoerd Laarberg

De heer Hugo Smit

De heer Harald Swinkels

De heer Koos Tesselaar