ML FEI ontvangst CPCR 4386

CHIO Port Club Rotterdam

Rotterdamse bedrijven die actief zijn binnen de maritime & offshore branche vormen de leden van de CHIO Port Club Rotterdam (CPCR). Zij dragen de paardensport in het algemeen, en het CHIO Rotterdam in bijzonder, een warm hart toe. De CPCR is dan ook één van de legacy partners van het CHIO Rotterdam en daarmee een belangrijke steunpilaar voor het jaarlijkse event.

De CPCR is een (zakelijk) platform dat niet alleen de haven en de stad via de paardensport met elkaar verbindt, maar ook bedrijven en personen aan elkaar verbindt. Het zakelijke netwerk is primair lokaal actief maar heeft door het karakter van het CHIO Rotterdam en de aard van de aangesloten bedrijven zeker ook regionale, nationale en zelfs internationale verbindingen. Daarbij is het opbouwen van een sterke band met bedrijven uit andere (internationale) havensteden natuurlijk een logische doelstelling en bovendien zakelijk gezien zeer interessant.

Om er voor te zorgen dat de leden niet alleen tijdens het CHIO Rotterdam maar ook daarbuiten profijt hebben van dit zakelijke netwerk is er een 12-maandenkalender opgesteld. Deze kalender bestaat uit bijeenkomsten die exclusief georganiseerd worden voor de leden van de CPCR en bijeenkomsten die aansluiten bij andere haven gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Dit in samenwerking met Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Port Promotion Council en Deltalinqs.

De CPCR heeft een eigen stuurgroep, deze groep bestaat uit:

 • Peter Goedvolk (voorzitter), Count Companies
 • Pieter Baan, ING Rotterdam
 • Jeannette Baljeu, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Fons Bogaers, Progeco Holland
 • Peter Loef, Beequip
 • Jasper Nagtegaal, ContainerWeight
 • Bas Janssen, Deltalinqs
 • Ruud Maaskant, Jordex Shipping & Forwarding
 • Roderick Post, Post & Co. BV
 • Albert Straatman, Rotterdam Port Promotion Council
 • Wilbert Lek, Rotterdam Partners
 • Niels de Leng, Social Brothers

Bijeenkomsten door het jaar heen
Tijdens het CHIO Rotterdam is er een speciaal ontvangst voor de leden van de CHIO Port Club Rotterdam. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere momenten gerelateerd aan het CHIO Rotterdam waarop de leden bij elkaar komen.

Wilt u lid worden van dit interessante zakelijke netwerk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Carla Collewijn via [email protected] of bel naar 010-4528900.

Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en de CHIO Port Club Rotterdam
De CHIO Port Club Rotterdam steunt het Trustfonds van de “Hippische Alliantie Rotterdam”. Onder de naam Hippische Alliantie Rotterdam zijn het CHIO Rotterdam (topsport), de “Rotterdamsche Manège” (breedtesport) en manege “De Hazelaar” (een manege voor gehandicapte ruiters) een partnership aangegaan om elkaar én de paardensport in Nederland te versterken en om gezamenlijk een sociaal programma met activiteiten van algemeen nut te ontwikkelen. Het Trustfonds van de Hippische Alliantie Rotterdam ondersteunt de activiteiten van algemeen nut door het werven van fondsen. Voor meer informatie: www.stichtingtrustfonds-har.nl

Projecten binnen het sociaal programma “Werken als een paard” zijn:

 • een programma voor kinderen in crises zorg (“vergeten kinderen”)
 • een vakantiekamp in de zomer voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan (om financiële of andere redenen)
 • een naschools project
 • bijzonder onderwijs (educatie programma voor kinderen met leerproblemen met het gebruik van paarden)
 • een zomerkamp voor meervoudig gehandicapte kinderen