Samenwerking Sportfonds ParaPaard

20120428 MLB6974 C2 AE Mel Boas campagnebeeld

De Hippische Alliantie Rotterdam en Rijvereniging De Hazelaar bespreken een mogelijke samenwerking met het nieuwe Sportfonds ParaPaard. Het Sportfonds ParaPaard maakt onderdeel uit van Fonds Gehandicaptensport en draagt hiermee het CBF keur en heeft de ANBI status.

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport.

ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met het aanbieden van aangepaste paarden-sportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan haar ambitie om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap. Jong en oud. Omdat niemand buitenspel mag staan!

Sport is voor iedereen, maar zeker voor mensen met een handicap heel belangrijk. Het maakt op een leuke manier fysiek en mentaal sterker, het geeft zelfvertrouwen en zorgt er voor dat men beter in staat is om te gaan met de dagelijkse barrières. Echter om als gehandicapte te kunnen sporten is meer nodig. Veelal zijn er aanpassingen nodig, bijvoorbeeld aan de (sport)accommodatie of aan het (sport)materiaal. Ook is vaak extra coaching, begeleiding of speciaal vervoer noodzakelijk. Dat kost geld. Veel geld.

ParaPaard helpt hierbij. Zo financiert zij projecten voor bijvoorbeeld de aanschaf van speciaal materiaal, de organisatie van evenementen en het realiseren van bouwtechnische aanpassingen aan accommodaties. Op de website www.parapaard.nl/bestedingen staan een aantal voorbeelden van projecten die, mede dankzij de steun van ParaPaard, tot stand zijn gekomen.

  • Deel dit artikel