Wisseling voorzitter en bestuursleden CHIO Rotterdam

Pag 5 Frans Lavooij

Rotterdam, 27 september 2012 – Binnen het bestuur van het CHIO Rotterdam vindt een aantal wisselingen van de wacht plaats. De bestuursfuncties van het CHIO wisselen periodiek. Nu de voorbereidingen voor het evenement van 2013 weer beginnen, heeft een deel van het zittende bestuur tijdens de afgelopen bestuursvergadering het stokje overgedragen.

Voorzitter Frans Lavooij treedt af en draagt het voorzitterschap over aan Belle de Bruin, die al in 2011 tot het bestuur toetrad. Frans Lavooij blijft voorzitter van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam, een samenwerkingsverband van o.a. het CHIO Rotterdam (topsport), de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ (breedtesport) en rijvereniging De Hazelaar (aangepaste sport).

Ook penningmeester Con Schoenmakers treedt af. Hij wordt opgevolgd door Lowick Barg. Schoenmakers blijft penningmeester van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam.

Verder verlaat Leendert Bikker het bestuur. Zijn opvolgers, Harry Scholte voor PR & Communicatie en Jan de Mooij voor Commercie, traden al in 2011 tot het bestuur van het CHIO toe.

Voor het eveneens afgetreden bestuurslid Dennis Doornbos, verantwoordelijk voor de portefeuille facilitair wordt later dit jaar een opvolger benoemd.

"Ik kan terugkijken op een fantastische tijd waarin we als team sportief gezien een aantal mooie evenementen en daarnaast enkele projecten met blijvende waarde hebben mogen realiseren," aldus scheidend voorzitter van het CHIO Rotterdam Frans Lavooij. "Samen met de geplande periodieke vernieuwing van het bestuur is het nu ook tijd voor verjonging en vervrouwing binnen het bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe team op basis van alles wat het CHIO Rotterdam in de afgelopen 64 jaar heeft gemaakt tot wat het nu is, succesvol verder bouwt aan de toekomst van dit prachtige internationale hippische topevenement."

"Het is een grote eer en uitdaging om de teugels over te mogen nemen van dit evenement met een zeer rijke historie en daarbij zoveel mogelijkheden voor een prachtige hippische toekomst," zegt Belle de Bruin, de nieuwe voorzitter van het CHIO Rotterdam. "Aan ons nieuwe en enthousiaste bestuur is het nu de taak om binnen een sterk veranderend hippisch veld de positie van het CHIO Rotterdam als een van de belangrijkste internationale toernooien te waarborgen en versterken."

  • Deel dit artikel