Werken als een Paard laat kinderen Vakantieschool kennismaken met paardensport

Werken als een paard

Na het succes van vorig jaar organiseert de Hippische Alliantie Rotterdam van 10 t/m 14 augustus a.s. op de Rotterdamsche Manège opnieuw het educatieve programma ‘Werken als een Paard’ waarbij leerlingen van Rotterdamse basisscholen uit achterstandswijken op een speelse en educatieve manier kennismaken met de paardensport. Voor de eerste keer neemt ook een groep kinderen met autisme deel aan 'Werken als een Paard'. Zij volgen in een kleine groep met professionele begeleiding, een iets aangepast programma.

"De reacties op ‘Werken als een Paard’, vooral die van de deelnemende scholen én kinderen, zijn overweldigend. Daarom zijn wij erg blij dat we met behulp van al onze partners ook in 2015 het programma weer kosteloos kunnen aanbieden aan basisscholen uit Rotterdamse achterstandswijken. En het ziet er nu al naar uit dat dat ook in 2016 weer gaat lukken," aldus Fred Rozendaal coördinator van het sociaal-maatschappelijke programma van de Hippische Alliantie Rotterdam.

'Werken als een Paard' heeft als doel om basisschoolleerlingen uit achterstandsgebieden in de zomervakantie een leuke dag aan te bieden én ze door het tonen van parallellen tussen een carrière in de sport en een maatschappelijke carrière te laten zien dat ‘als je werkt als een paard veel kunt bereiken (ook met beperkingen)’.
Het programma is onderdeel van de Vakantieschool, het Rotterdamse initiatief waarbij leerlingen in zo'n 80 vakantieklassen van Rotterdamse basisscholen en middelbare scholen hun achterstanden kunnen wegwerken.

De Hippische Alliantie Rotterdam (het CHIO ROtterdam, de Rotterdamsche Manege en Rijvereniging de Hazelaar) realiseert het programma 'Werken als een Paard' in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Fonds Gehandicaptensport met (S)Cool on Wheels, Rabobank Rotterdam, en vele vrijwilligers en diverse fondsen die het project financieel steunen. Horses en Co is betrokken bij het speciale programma voor de kinderen met autisme.

Over Vakantieschool
Doorleren tijdens de zomervakantie, in Rotterdam gebeurt het volop. Op Rotterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo's kunnen leerlingen in zo'n 80 vakantieklassen achterstanden wegwerken. Bovendien kunnen ouders de klas in om bijgespijkerd te worden. In vakantieklassen wordt de lesstof herhaald of worden leerlingen klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Ze gaan in groepjes aan de slag en krijgen vaak individuele begeleiding. Het leren en oefenen wordt afgewisseld met excursies, werkbezoeken en (sport)activiteiten.

Fonds Gehandicaptensport en (S)Cool on Wheels
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsprogramma voor basisschoolkinderen met als doel dat kinderen een positief beeld krijgen over mensen met een handicap. En dat kinderen met een handicap dezelfde dromen en ambities hebben en ook graag willen sporten. Marieke de Ruijter, docente (S)Cool on Wheels, leert de kinderen veel over leven en sporten met een handicap en laat hen ook ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. De clinics (S)Cool on Wheels zijn mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Rabobank Rotterdam.

Over de Hippische Alliantie Rotterdam
Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, internationale topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband voornemens is de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal nog meer te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten.

  • Deel dit artikel