Welkom bij de Club

Iris Klapwijk
C71 C3643

Als kleine jongen kwam Jan-Willem van der Velden al regelmatig op de Rotterdamsche Manège, waar zijn zusje paardreed. Ook het jaarlijkse CHIO-evenement maakte op de getogen Rotterdammer destijds al grote indruk en dat doet het nog steeds. “Het CHIO Rotterdam is een van de meest unieke en traditionele evenementen in Rotterdam, daar kan ik mij heel goed mee identificeren.” Niet gek dus dat de oprichter van FinCo vorig jaar besloot om zich aan te sluiten bij de CHIO Port Club Rotterdam (CPCR). En de op handen zijnde verhuizing van het bedrijf van Dordrecht naar Rotterdam maakt het plaatje helemaal compleet.

FinCo is een onderneming in de distributie en levering van brandstoffen. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de olie- en chemiehandel richtte Van der Velden samen met Peter Nohlmans investeringsmaatschappij Coloured Finches op. FinCo valt samen met Alkion Terminals en Afco Energy. In totaal werken er zo’n 600 mensen bij de drie bedrijven, waarvan 180 bij FinCo. FinCo levert brandstof aan grote transport- en bouwbedrijven, oliemaatschappijen en de landbouwsector. De link met de Rotterdamse haven en daarmee de Port Club is dan natuurlijk snel gemaakt.

Behalve traditie en historie, spreekt de combinatie van het internationale en het Rotterdamse Van der Velden aan: “De internationale hippische sport is een interessant middel om ons bedrijf te laten zien. Er zijn veel mensen uit de branche en de haven en als Rotterdammer voel ik mij zeer verbonden met het CHIO Rotterdam.” De brandstoffenwereld is continu aan verandering onderhevig. Klimaatverandering is een hot topic op het moment. Energie en brandstoffen vormen een belangrijk onderdeel van die discussie, aangezien het verbruik ervan zorgt voor de uitstoot van CO2.

FinCo is een van de voorlopers in Nederland op het gebied van renewable fuels. Brandstoffen die nauwelijks of geen CO2 uitstoten bestaan, maar zijn ontzettend kostbaar. Haalbaarder is het daarom volgens Van der Velden om in te zetten op schonere brandstoffen. Dat is dan ook de focus van FinCo: CO2-arme brandstoffen introduceren in de markt. Doel is om klanten versneld te laten over stappen op schonere brandstoffen om zo vroeg mogelijk een positieve impact op de CO2-reductie te maken.

KLIMAATAKKOORD

Ondanks dat de scheep- en luchtvaart zijn uitgesloten van het Klimaatakkoord in Parijs heeft de Rotterdamse Haven het ambitieuze plan om verdere verduurzaming van logistiek en industrie de komende jaren door te voeren en investeerders naar de haven te krijgen die inzetten op duurzaamheid. Als belangrijke speler binnen het Rotterdamse establishment en leverancier van brandstof aan grootverbruikers binnen de binnenvaart, internationale scheepvaart en Rijkwaterstaat, kan FinCo met haar eigen ontwikkelde brandstoffen ChangeXL en ChangeTL een bijdrage leveren aan de reductie van NOx- en CO2-emissies. Onlangs heeft Coloured Finches het bedrijf GoodFuels overgenomen, dat zich volledig inzet op de verduurzaming van de scheepvaart. Een overname die naadloos aansluit op de ambities van FinCo.

200.000 ELEKTRISCHE AUTO’S

Veel mensen willen een snellere overgang zien, maar volgens Van der Velden is dat niet realistisch. “Met name binnen de automotive branche vindt nu op grote schaal elektrificatie plaats, maar de Nederlandse infrastructuur is niet in staat om binnen vijf of tien jaar het hele Nederlandse wagenpark op elektriciteit te laten rijden. Groot- verbruikers als de scheepvaart, zwaar transport, bouw of landbouwsector gaan dat al helemaal niet halen. Maar juist in de transitiefase moet je proberen al een verschil te maken, dat is mogelijk met brandstoffen die schoner zijn. Afgelopen jaar is door de introductie van biobrandstoffen die door FinCo zijn bijgemengd en deels ontwikkeld veel bespaard aan CO2. Meer dan een equivalent van 200.000 elektrische auto’s, wat het dubbele is van het aantal elektrische auto’s dat tot en met eind 2019 in Nederland is verkocht. FinCo zet zich actief in om nu al een wezenlijke reductie te realiseren en wacht niet tot 2030 om te zien of de infrastructuur er dan wel klaar voor is.”

TIEN PROCENT MEER

FinCo wil meer doen dan binnen het wettelijk kader wordt gevraagd. Van der Velden: “Wij hebben de ambitie om het tien procent beter te doen. Dat betekent dat wij zelf ook aanpassingen en concessies moeten doen binnen onze bedrijfsprocessen.” Met de verhuizing naar Rotterdam betrekt FinCo een pand met klimaat A-label met zonnepanelen, wordt het vlieggedrag aangepast en gaat er meer gebruikt worden gemaakt van videoconferenties. Het brandstof verbruik van eigen schepen en overig materieel zal ook middels een ambitieus stappenplan de komende jaren verduurzaamd worden. “De scheepvaartbranche is noodzakelijk om de economie aan de gang te houden. Daarin willen wij vooruitstrevend zijn door nieuwe initiatieven te ontplooien met een belangrijk duurzaamheidskarakter zoals onder andere biobrandstoffen, maar we willen ook in ons eigen gedrag een verbetering van onze carbon footprint realiseren.”

photo credits: Petja Buitendijk

  • Deel dit artikel