Rijvereniging De Hazelaar toegetreden tot Hippische Alliantie Rotterdam

Hazelaar

Met de ondertekening van de participatie overeenkomst door Frans Lavooij ( Hippische Alliantie Rotterdam), Cees de Bruin (Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam) en Guido Adang (Rijvereniging De Hazelaar) is de manege voor valide ruiters en mensen met een beperking officieel toegetreden tot de Hippische Alliantie Rotterdam.

De bij de Hippische Alliantie Rotterdam aangesloten partijen (het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en De Hazelaar) zullen in het algemeen samenwerken op het gebied van sociaal-maatschappelijke activiteiten, sponsor- en fondsenwerving, facilitaire zaken alsmede public relations en communicatie. Meer in het bijzonder zal De Hazelaar de Stichting HAR betrekken bij de ontwikkeling van haar samenwerking met de Federatie Paardrijden Gehandicapten, de ontwikkeling van een opleiding voor instructeurs en hippisch ondernemerschap voor sportbeoefening door gehandicapten en de promotie daarvan.

"Drie jaar geleden tekenden we tijdens het CHIO Rotterdam een intentieverklaring. Na een lange verloving is het huwelijk nu voltrokken," zegt Frans Lavooij voorzitter van de Hippische Alliantie Rotterdam. "Met deze drie pijlers van de hippische sport, de topsport (CHIO Rotterdam), de breedtesport (Rotterdamsche Manège) en de aangepaste sport (De Hazelaar) kunnen wij de hippische sport in onze regio en daarbuiten sterker maken."

"De samenwerking met de Hippische Alliantie Rotterdam kan ons enorm helpen om de aangepaste hippische sport bereikbaar te maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft binnen onze regio en daarbuiten." aldus Guido Adang. "Het netwerk en de uitstraling van het CHIO Rotterdam en de enorme historie met en kennis van het manegebedrijf en de breedtesport van de Rotterdamsche Manege biedt ons veel mogelijkheden."

Over de Hippische Alliantie Rotterdam
Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband voornemens is de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten.

  • Deel dit artikel