Leerlingen met verstandelijke beperking te paard ter gelegenheid van NLDoet

NL Doet

Vandaag bezorgden Allianz en de Hippische Alliantie Rotterdam in het kader van NL Doet een kleine 30 leerlingen met een verstandelijke beperking van ‘De Regenboog’ een onvergetelijke dag bij Rijvereniging De Hazelaar in Schiebroek. Voor de leerlingen in de leeftijdsklasse van 10 -1 3 jaar van deze ZMLK-school was een programma samengesteld dat bestond uit hippische activiteiten zoals ponyrijden en verzorgen, rijden op een pony aanspanning, maar ook voetballen, knutselen en spelen op het luchtkussen.

Allianz begeleiden de kinderen bij de diverse onderdelen. De vrijwilligers van De Hazelaar helpen bij het pony verzorgen en rijden.

De meeste leerlingen van onze school komen niet met paardrijden en met paarden in aanraking. Daarom is de ervaring die ze vandaag hebben opgedaan juist heel waardevol, zegt Jeanine van der Bunt, locatieleider van de Regenboog. “We hebben de afgelopen weken al met de leerlingen naar deze dag toegewerkt, bijvoorbeeld door foto’s van paarden te tonen en over de dieren en hoe er mee om te gaan te spreken. Dat is heel belangrijk voor alle kinderen en vooral de kinderen met autisme. Daardoor hebben ze er vandaag allemaal volop van genoten."

"Het is prachtig dat wij ons partnership met het De Hippische Alliantie Rotterdam en het CHIO Rotterdam voor het tweede achtereenvolgende jaar op deze manier kunnen aanwenden. Natuurlijk om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen, maar zeker ook de mogelijkheid die het ons personeel biedt om een persoonlijke bijdrage te doen." Paul Möller, Directeur Communicatie Allianz Benelux.
“Dit is nu het tweede jaar dat wij samen met Allianz een programma organiseren in het teken van NLDoet,” zegt Guido Adang, voorzitter van Rijvereniging de Hazelaar. “Wij vinden het ontzettend leuk om naast de gebruikelijke lessen voor ruiters met een lichamelijke beperking ook andere minder valide ruiters een mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de paardensport. En net als vorig jaar was het weer een groot succes.”

Over de Hippische Alliantie Rotterdam
Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Sociëteit
gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband voornemens is de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten

Over De Regenboog
De Regenboog is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. De school heeft 94 leerlingen. De leerlingen van de school hebben een verstandelijke beperking waardoor zij moeilijk tot leren komen. Veel kinderen hebben daarbij nog een syndroom of b.v. autisme, ADHD, PDD etc. Alle kinderen op de school kunnen leren. De één leert lezen en rekenen, de ander leert voor zichzelf te zorgen en op zijn of haar eigen spullen te letten. Ook koken, sporten, zwemmen etc. horen bij het lespakket op De Regenboog. De school staat in Rotterdam Ommoord aan de Kelloggplaats. Het bestuur van de school is het PCBO aan de Elzendaal in Rotterdam Zuid.

  • Deel dit artikel