Iedereen moet kunnen paardrijden

Foto 82

Marielle Wiegmans heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, passie voor mensen en paarden in 2014 het Sportfonds Parapaard opgericht. De Stichting is aangesloten bij Fonds Gehandicaptensport en wil geld ophalen voor maneges en stichtingen die paardrijden voor gehandicapten mogelijk maken.

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport. ParaPaard biedt steun in materiele en immateriele zin, zoals attributen die nodig zijn om het rijden voor gehandicapten mogelijk te maken, verbouwingen of seminars over therapeutisch paardrijden.

Inmiddels helpt Stichting Parapaard al zo’n 25 maneges om mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap, jong en oud, in de gelegenheid te stellen om paard te rijden. Zo draagt de stichting dit jaar bij aan het vakantiekamp van Rijvereniging De Hazelaar. Er is veel geld nodig …. Want volgens Marielle Wiegmans moet iedereen met een beperking kunnen paardrijden, liefst dicht bij huis!

  • Deel dit artikel