Eerste stappen voor de Blauwe Loper

De blauwe loper 3

Het CHIO Rotterdam heeft zich de afgelopen 69 jaar ontwikkeld tot een platform waarin vanuit een 12-maanden kalender dagelijks verbindingen gelegd worden tussen personen, bedrijven, regio’s en continenten. Bijvoorbeeld de Groene Loper, de samenwerking met Westland en Midden-Delfland die inmiddels geresulteerd heeft in een Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum met een MBO Paardensport opleiding, maar ook de CHIO Port Club Rotterdam met de ambitie voor een internationale haven league. Gisteren vond de eerste brainstorm plaats voor de Blauwe Loper.

Het CHIO Rotterdam wil als platform fungeren achter de Roadmap Next Economy via de branches maritiem/offshore en recreatie/toerisme. Het idee is om i.s.m. stakeholders uit het Drechtstedengebied en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te kijken naar de mogeljkheden voor een koppeling tussen het Unesco werelderfgoed in het Drechtsteden gebied en de Metropoolregio. Het is de bedoeling om samen met de stakeholders een concept te ontwikkelen (de Blauwe Loper) met gezamenlijke doelen, die daarna gezamenlijk gerealiseerd moeten worden. Uitgangspunten daarbij zijn:

 1. Verbinding leggen tussen het platteland en de stad
 2. Gebruikmaken van elkaars kwaliteiten én van elkaars krachtige netwerk
 3. Platform creëren tussen de branches: maritiem&offshore, recreatie&toerisme en Agro&Food. De Drechtsteden staat vooral bekend om melk&zuivel.
 4. In behoefte voorzien van hoger opgeleid personeel en die ook aan boord houden van een bedrijf.
 5. Vanuit een 12-maanden kalender verbinding leggen tussen mensen, bedrijven, regio’s en continenten.
 6. In aanloop naar het EK springen, dressuur en para-dressuur dat in 2019 door het CHIO Rotterdam georganiseerd wordt, de verbinding leggen met de branche recreatie&toerisme Drechtsteden/Kinderdijk & Rotterdam.
 7. Aansluiten en aanhaken op regionale/nationale initiatieven zoals Leertuinen, het Delta programma en Alliantie programma en via dit concept over grenzen heen kijken.

Reeds betrokken zijn:

 • Luxaflex Nederland
 • Postillion Hotel Dordrecht
 • HJ Media
 • Mourik

 • Deel dit artikel