CHIO Organisatie klaar voor de toekomst

CHIO
Bestuur Vrijdag 23 aug 40

Nu de EK-klus geklaard is gaat de CHIO-organisatie volop aan de slag met beleid voor de toekomst van het oudste internationale topsportevenement van Rotterdam en het enige 5* outdoor hippische evenement van ons land. Daarvoor zijn per 1 november jl. een aantal bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd.

Nieuwe voorzitter, penningmeester en directeur sportief Dressuur

Theo de Rooij heeft het voorzitterschap overgenomen van Belle de Bruin die in 2011 toetrad tot het bestuur en de voorzittersrol sinds 2012 vervulde. Theo de Rooij heeft bedrijfs-economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en zijn eerste baan was bij Phs van Ommeren NV. Inmiddels is hij ondernemer en heeft hij belangen in diverse ondernemingen met focus op telecom- en ICT-activiteiten.

Penningmeester Lowick Barg heeft zijn taken na zeven jaar overgedragen aan collega bestuurslid Klaus de Clercq Zubli.

Olympisch dressuurruiter, instructeur en coach Patrick van der Meer neemt de rol van directeur sportief Dressuur op zich. Deze rol werd sinds 2011 vervuld door Laurens van Lieren.

“Het CHIO Rotterdam mag trots terugkijken op wat Belle de Bruin, Lowick Barg en Laurens van Lieren met hun collega bestuursleden hebben bereikt in de afgelopen jaren met natuurlijk de afgelopen EK’s als kers op de taart. Onze dank daarvoor is groot,” aldus Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. “Tegelijkertijd is er met Theo de Rooij, Patrick van der Meer samen met de zittende bestuursleden weer een uiterst gemotiveerd en deskundig bestuur dat met het 75-jarig jubileum in 2023 en de mondialisering van de paardensport als stippen op de horizon de continuïteit van ons prachtige evenement en de aansluiting bij de wereldtop invulling kan geven.”

photo credits: Liesbeth Foppen

  • Deel dit artikel