Alleen gezonde paarden in Rotterdam

Keuring CHIO

De veterinaire begeleiding van internationale hippische topevenementen zoals het FEI EK Dressuur en het CHIO Rotterdam voldoet aan strenge eisen. Alle deelnemende paarden moeten gezond zijn en er wordt alles aan gedaan om verspreiding van eventuele ziekten tegen te gaan. Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan is dit jaar voorzitter van de FEI Veterinaire Commissie tijdens evenementen. Zij bekleedt deze functie al vele jaren in Rotterdam.

De FEI Veterinaire Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid en een technisch gedelegeerde. Zodra de paarden aankomen op het terrein wordt gecontroleerd of de paspoorten in orde zijn, hoe het paard op de veewagen staat en wordt zo nodig door de groom de temperatuur opgenomen. In de paspoorten zijn niet alleen alle gegevens van het paard te vinden maar ook welke inentingen het paard heeft gekregen.

Op het stallingterrein zijn naast de boxen waarin de sportpaarden staan speciale isolatieboxen, boxen waarin de paarden worden gecontroleerd op ongeoorloofde medicatie en behandelboxen. In het geval dat een paard een medische behandeling nodig heeft, gebeurt dit altijd met toestemming van de Veterinaire Commissie en onder toezicht van de stewards. Veel landen zullen ook dit jaar weer hun eigen dierenarts meebrengen naar Rotterdam maar er is ook altijd een behandelend dierenarts aanwezig voor advies en voor de paarden van landen die dat niet zelf regelen.

Op de middag voor de wedstrijd vindt een voorkeuring plaats. Dan wordt eerst opnieuw gekeken of het paspoort en het paard bij elkaar horen, of het paspoort nog geldig is en of alle vaccinaties in orde zijn. Daarna wordt het paard rondom bekeken. “We kijken dan of het paard attent uit z’n ogen kijkt, geen vuile neus heeft, normaal ademt, niet hoest en geen verwondingen heeft. De benen, de mond en de plek waar de sporen van de ruiter de buik raken zijn daarbij speciale aandachtspunten, aldus dr. Sloet. “Daarna laten we het paard bewegen en kijken we of het paard rad is, dat wil zeggen dat hij mooi regelmatig beweegt en niet kreupel is.”

Ook wordt er onder leiding van de behandelend dierenarts met de terreinploeg vooraf nog geoefend wat de procedures zijn als er met een paard een ongeluk in de ring zou gebeuren.

Kortom er breekt een drukke tijd aan voor dr. Sloet, die in haar dagelijks leven verbonden is aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze verhuist voor twee volle weken naar Rotterdam. Dit jaar krijgen co-assistenten ook de kans om mee te lopen, iedere dag mag één student in Rotterdam meehelpen. Voor deze studenten, die als afstudeerrichting paardengeneeskunde hebben, is dit ook nog eens een buitenkans om de beste dressuur- en springpaarden van de wereld van zo dicht bij mee te maken.

  • Deel dit artikel