Werken als een paard ook van start in speciaal onderwijs

Werkenalseenpaard spec

Na een succesvolle pilot eerder dit jaar, startten zes leerlingen van de St. Mattheusschool uit Rotterdam bij Rijvereniging De Hazelaar vandaag met de eerste editie van het project Werken als een Paard, speciaal onderwijs. De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam heeft het initiatief tot dit project genomen om met de inzet van paarden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zeer moeilijk lerende kinderen. Donderdag 15 september 2016 start de tweede groep van zes leerlingen.

In totaal 12 leerlingen (6-13 jaar) van de St. Mattheusschool uit Rotterdam zullen het gehele schooljaar 2016/2017 eenmaal per week met hun leerkrachten en begeleiders afreizen naar Rijvereniging De Hazelaar. De kinderen hebben een verstandelijke beperking, meestal gecombineerd met autisme, gedragsproblemen en/of functioneren op een erg laag niveau. Onder begeleiding van leerkrachten, instructrices en vrijwilligers krijgen de kinderen hier een training met inzet van paarden.

De leerkrachten maken voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan waar tijdens de training een uur lang aan gewerkt wordt. De lessen hebben een vast begin- en eindritueel. Veel leerlingen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Op het paard zitten of paardrijden kan onderdeel van de training uitmaken, maar dat gebeurt niet altijd. Voor sommige kinderen is het in de nabijheid van een paard zijn of aaien een paard al een hele uitdaging.

Aan het einde van het schooljaar ontvangen de kinderen na een laatste feestelijke training in het bijzijn van ouders en/of begeleiders een diploma.

‘De resultaten van de pilot van Werken als een Paard waren zo geweldig en de reacties van de kinderen zo hartverwarmend, dat we heel blij zijn dat 12 van onze kinderen nu een heel schooljaar aan het project kunnen deelnemen. We zien dit project als een mooie aanvulling op ons lesprogramma, zeker nu het er naar uitziet dat we meerjarig aan het project mogen meedoen’ aldus Geert-Jan Reinalda, directeur van de St. Mattheusschool.

Fred Rozendaal, secretaris van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en initiatiefnemer van dit project: ‘We hebben tijdens de pilot gezien dat contact met paarden al in korte tijd veel kan doen voor de leerlingen van de St. Mattheusschool. Het is fijn dat we nu een schooljaar lang een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen.’

‘Onze instructrices en vrijwilligers verheugen zich op de komst van de groep kinderen. Het samenwerken met de St. Mattheusschool tijdens de pilot van dit project is ons heel goed bevallen. We hopen dat dit het begin is van een langdurige samenwerking’ licht Guido Adang, voorzitter van Rijvereniging De Hazelaar, toe.

Door een schenking van ProDelta Holding B.V. aan de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam kan dit project voor het speciaal onderwijs kosteloos aan de school en de leerlingen worden aangeboden.

  • Share this article