Vrijwilligers en instructeurs Hazelaar spreken paardentaal

DWF 6631

Afgelopen zondag gaf Annemarie van der Toorn, expert in het gedrag van paarden namens de Hippische Alliantie Rotterdam een clinic over het gedrag van het paard aan de vrijwilligers en instructeurs van De Hazelaar. Annemarie gaf uitleg over het natuurlijke gedrag en hoe daar mee om te gaan in de praktijk. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als de taal van het paard, leiderschap, veiligheid en training.

Met de theorie in het achterhoofd gingen de deelnemers aan de clinic aan de slag met Finality een dominante ruin die af en toe geen zin heeft om mee te lopen en best wel eens kan bijten of schoppen. Door Finality in zijn eigen taal te benaderen zagen de deelnemers hoe snel een paard kan leren. Deze nieuwe manier van communiceren met hun paarden heeft de vrijwilligers en instructeurs enorm geholpen, juist omdat bij het rijden met mindervaliden aspecten als veiligheid, positie, veilig opzadelen, etc. erg belangrijk zijn. De tientallen aanwezigen hebben veel geleerd van deze middag en kijken uit naar het vervolg.

Annemarie van de Toorn geeft op haar trainingscentrum in Oudenhorn en op locatie opleidingen die meer inzicht te geven in het natuurlijk gedrag van het paard en de communicatie tussen mens en paard te verbeteren. Zij wil met haar school en demonstraties laten zien dat er meerdere manieren zijn om met paarden te werken en dat dwang en geweld niet de oplossing is. Met haar slogan 'Kijken door de ogen van het paard" hoopt ze meer bewustwording te krijgen voor hoe het paard denkt en voelt, zodat wij een betere partnership met ons paard kunnen krijgen. Naast trainer is Annemarie van der Toorn ook lid van het Management Team van de Hippische Alliantie Rotterdam.

Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband voornemens is de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal te stimuleren.

  • Share this article