VDL Groep Utascha SFN en Eric van der Vleuten niet samen verder

Evd Vleuten NED D 04 D3 D 0130

ERMELO (KNHS) - Het Springpaarden Fonds Nederland heeft in een persbericht bekend gemaakt dat na een gesprek tussen de voorzitter van de directie van het Springpaarden Fonds Nederland, Gerrit Jan Swinkels, en Eric van der Vleuten is besloten dat de wegen van Utascha SFN en Eric zich zullen scheiden.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het SFN is er zorg voor te blijven dragen dat de best bij een paard passende ruiter in het zadel zit, om zo tot maximale prestaties te kunnen komen tijdens internationale kampioenschappen. De vraag aan welke ruiter het SFN de inmiddels tienjarige merrie Utascha SFN nu ter beschikking gaat stellen is onderwerp van overleg. Om er zorg voor te dragen dat Utascha SFN op topniveau getraind zal blijven worden is door de directie in overleg met de selecteurs besloten de merrie voorlopig over te brengen naar stal De Sjiem van Jeroen Dubbeldam.

Het SFN hecht er aan om woorden van waardering uit te spreken voor de zeer goede wijze waarop Eric van der Vleuten de belangen van Utascha en het SFN voor ogen heeft gehad en gehouden. Het SFN is daarvoor niet alleen Eric, maar ook zijn gezin en alle medewerkers van zijn stal, erkentelijk. Het SFN realiseert zich dat het voor een belangrijk deel aan Eric van der Vleuten te danken is dat hij en Utascha draagvlak voor de idealen van het SFN hebben weten te realiseren.

  • Share this article