Stichting NOP wil toppaarden behouden voor Nederland”

DER0122

ROTTERDAM (KNHS) – De KNHS en NOC*NSF hebben in samenwerking met Rabobank het initiatief genomen om de stichting Nederlands Olympiade Paard (NOP) nieuw leven in te blazen. Het doel is om op deze wijze meer toppaarden te behouden voor Nederland. Het nieuwe NOP-bestuur presenteerde vandaag tijdens het CHIO Rotterdam haar doelstellingen voor de komende jaren tijdens een persconferentie op het CHIO in Rotterdam. “Met het NOP willen wij potentiële teampaarden, die kansrijk zijn voor podiumposities tijdens de grote kampioenschappen en de Olympische Spelen, voor Nederland behouden", aldus kersverse NOP-voorzitter Ieko Sevinga.

Het NOP is een bestaande stichting, die in de jaren 1980-1990 aan de basis heeft gestaan van veel Nederlandse paardensport successen. De verkoop van Olympische medaillekandidaten Totilas van Edward Gal naar Duitsland en Simon van Jeroen Dubbeldam naar Amerika heeft de KNHS en NOC*NSF doen besluiten het NOP opnieuw gestalte te geven. Het huidige NOP stelt zich uitsluitend tot doel om toppaarden voor een bepaalde periode vast te leggen en zal geen potentiële toppaarden aankopen, zoals in de jaren tachtig wel is gebeurd.


KNHS hoofdsponsor Rabobank en NOC*NSF leveren beiden een financiële bijdrage aan het NOP. Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, legt uit dat het geld dat NOC*NSF in het NOP stopt geen extra donatie is maar onderdeel uitmaakt van bestaande budgetten uit het investeringsplan 2013-2016. "Roeiers kunnen niet zonder goede boten, bobsleeërs zijn gebaat bij de modernste bobs. Daar investeren we als NOC*NSF in, dus dan is het logisch dat we ook bijdragen aan het faciliteren van dit initiatief", aldus Hendriks. Ook Heleen Crielaard, hoofd sponsoring van Rabobank, is enthousiast. “Voor het blijven leveren van prestaties in de paardensport is continuïteit in de beschikbaarheid van paarden essentieel. We moeten daarbij zuinig zijn op Nederlandse topcombinaties. Het NOP is daarom een mooi initiatief, dat gaat helpen om paarden te behouden voor de Nederlandse topsport. Daar wil Rabobank als hoofdsponsor van de KNHS graag een bijdrage aan leveren.”

Het NOP wil eigenaren van toppaarden ondersteunen zodat het voor hen makkelijker wordt om paarden aan te houden voor Nederland. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld het verzekeren van de paarden of het leveren van een financiële bijdrage aan de trainingskosten. Dat zal per paard en per eigenaar kunnen verschillen. Daarnaast mag de eigenaar de naam Olympic als voorvoegsel toevoegen aan de paardennaam (Olympic Bonfire). Daar tegenover staat de verplichting dat de eigenaar zijn paard gedurende een bepaalde periode niet mag verkopen. Het NOP wil maatwerk leveren. Het NOP richt zich op de Olympische disciplines springen, dressuur, eventing en Paralympische dressuur. Europese Kampioenschappen zijn geen ijkpunt voor het NOP. “Wij richten ons primair op de Wereldkampioenschappen (2014) en Olympische Spelen (2016)”, aldus Sevinga.


Het NOP is een onafhankelijke stichting. Het bestuur bestaat uit: Ieko Sevinga (voorzitter), André Cats van NOC*NSF, Emile Hendrix, Frank Kemperman en Bram de Feijter. Het bestuur zal worden geadviseerd door de KNHS bondscoaches. Voorzitter Ieko Sevinga onderstreept het belang van dit adviesorgaan: “Onze adviseurs zijn ervaringsdeskundigen en kenners op het gebied van talentvolle paarden waar we onze medaillekansen voor de komende jaren mee willen vergroten.”

  • Share this article