Rotterdam kandidaat voor Youth Olympic Games 2018

NOC*NSF heeft vorige week Rotterdam bij het IOC voorgedragen als kandidaat voor de Youth Olympic Games 2018. Deze voordracht sluit naadloos aan bij de visie om van Nederland een topsportland te maken. Het zou voor Rotterdam en voor Nederland een enorme eer zijn om deze nieuwe en inspirerende Spelen te mogen organiseren.

Het doel is om een fantastisch en uitdagend sportevenement voor jonge atleten neer te zetten, dat nationaal en internationaal aansprekend is en vernieuwend. De YOG 2018 zal een positief effect hebben op de jonge deelnemers en zeker ook op Nederlandse jeugd. Het bid, de voorbereiding en het evenement zelf zullen gebruikt worden voor het verhogen van de sportdeelname en daarmee voor de gezonde ontwikkeling van onze jeugd.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “We zijn blij in Rotterdam zo’n enthousiaste partner voor dit mooie evenement te hebben gevonden. En ik ben ervan overtuigd dat we een goede kans maken om dit evenement voor de jeugd in Nederland te mogen organiseren.”

Zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief is Rotterdam een opvallende en prominente stad. Rotterdam is één van 's werelds grootste zeehavens en bekend als 'de toegangspoort naar Europa'. Meer dan 170 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in Rotterdam, waarmee het internationale karakter wordt benadrukt. Rotterdam heeft ook een grote jonge bevolking en daarnaast veel ervaring opgebouwd in het organiseren van aansprekende WK's, EK's en andere internationale sportevenementen.

Wethouder Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur): “Met dit evenement kunnen we jongeren in Nederland en daarbuiten motiveren en inspireren. Om te gaan sporten, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, om in aanraking te komen met andere culturen, om hun talenten te ontdekken en om samen plezier te hebben. Deze Olympische Spelen voor de jeugd bieden een geweldige kans om het leven in onze stad nog beter te maken en de talenten van onze jongeren aan te spreken en te ontwikkelen.”

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opstellen van het daadwerkelijke bid dat uiterlijk 15 oktober 2012 zal worden ingediend. In januari 2013 stelt het IOC een shortlist op van kandidaten waaruit uiteindelijk zal worden gekozen. Het besluit welke stad de YOG 2018 mag organiseren valt in juli 2013.
Dit traject, waarvan de kandidaatstelling de formele start is, vergt een zorgvuldige stapsgewijze aanpak, Deze zomer zullen Rotterdam en NOC*NSF de plannen voor het bid openbaar maken en met de bevolking van Rotterdam en Nederland delen.

  • Share this article