Mediawaarde CHIO Rotterdam verdubbeld

Rsz sterk werk sessie

Al weer enige jaren geleden sloot Harry Scholte zich met zijn bedrijf Sterk Werk Communicatie Groep aan bij de Vrienden van het CHIO Rotterdam. Scholte: “Het CHIO Rotterdam is een evenement dat er toe doet, daarom wilde ik graag Vriend worden. In de loop der jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het evenement en dat heeft er zelfs toe geleid dat ik bestuurslid PR & Communicatie ben geworden.”

De bedrijven van Harry Scholte bieden een breed dienstenpakket op gebied van PR, communicatie, Media Intelligence en HR dienstverlening. Het CHIO Rotterdam maakt inmiddels goed gebruik van het slimme dashboard, MonAlyse, dat SterkWerk heeft ontwikkeld voor mediamonitoring en nieuws analyses. Op elk moment is er actueel inzicht in wat, waar en hoeveel er over het CHIO Rotterdam gezegd wordt in print media, radio, TV en online. Mede vanwege dit stuurmiddel heeft het CHIO Rotterdam de mediawaarde van het evenement zien groeien tot maar liefst € 6,3 miljoen in 2014. Een verdubbeling ten opzichte van de jaren ervoor.

“Het CHIO Rotterdam is steeds meer zichtbaar,” aldus Scholte. “Natuurlijk in sportieve zin maar ook meer en meer in maatschappelijk en economisch opzicht.”

Legacy Partners en andere sponsoren van het CHIO Rotterdam hebben mede door MonAlyse inzicht in hun ROI op hun investeringen in het CHIO. En volgens Scholte heeft dat in een aantal gevallen er al toe geleid dat die bedrijven zelf ook met MonAlyse aan de slag zijn gegaan voor het monitoren en managen van hun corporate communicatie.

Als betrokken Rotterdamse ondernemer vindt Scholte het leuk om iets voor de stad terug te doen. Dit jaar gaat Harry Scholte zijn betrokkenheid weer iets uitbreiden, hij heeft een bestuursfunctie binnen de Hippische Alliantie Rotterdam aanvaard. “De combi sport, maatschappelijk en economisch spreekt mij enorm aan en ik denk dat we met de Hippische Alliantie, het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manege en Rijvereniging de Hazelaar daar een prachtige invulling aan geven.”

  • Share this article