Marianne Sloet van Oldruitenborgh–Oosterbaan benoemd tot hoogleraar

DWF 3587

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft besloten om Marianne baronesse Sloet van Oldruitenborgh–Oosterbaan te benoemen tot hoogleraar 'Equine Internal Medicine' bij de faculteit Diergeneeskunde.

Deze benoeming gaat in met terugwerkende kracht voor de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2018. Het betreft een benoeming tot profileringshoogleraar met toegespitste leeropdracht in klinische zorg.

Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan is tijdens het CHIO Rotterdam al vele jaren een van onze veterinaire steunpilaren die nauwlettend en vooral deskundig het wel en wee van alle paarden in de gaten houdt. Het bestuur van het CHIO Rotterdam feliciteert Marianne met deze bijzondere en eervolle benoeming.
  • Share this article