Kadercriteria Dressuur Jeugd aangescherpt

Danielle van mierlo bmc ucento

ERMELO – De KNHS heeft in overleg met bondscoach Tineke Bartels besloten de kadercriteria voor Dressuur jeugd te verzwaren en tevens de criteria voor internationale uitzending aan te scherpen. Het Federatiebestuur heeft onlangs de Deelnemingsovereenkomsten voor 2013 goedgekeurd. Deze overeenkomsten zijn terug te vinden op de KNHS Website en de nieuwe criteria staan hierin vermeld.

Om bij de Young Riders, Junioren of Pony’s in het A-kader te worden opgenomen dient de combinatie minimaal drie keer een score van 69% behaald te hebben tijdens een wedstrijd voor kadervorming, binnen een periode van 6 maanden. Voor opname in het B-kader geldt een score van 67% binnen dezelfde periode.

De primaire reden om de criteria voor de Dressuur jeugdkaders aan te scherpen is dat het niveau (internationaal) gestegen is, waar de Nederlandse jeugd een grote bijdrage aan heeft geleverd. Kadercombinaties dienen sterk genoeg te zijn om de KNHS te vertegenwoordigen op een kampioenschap. Daarom is het van belang de kwaliteit van de kaders op peil te houden zodat de kaderleden zo optimaal mogelijk getraind en begeleid kunnen worden.

De nieuwe en verzwaarde criteria zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 geldig. Dit houdt in dat alle huidige kadercombinaties op 1 januari 2013 aan de scherpere eisen dienen te voldoen om opgenomen te kunnen blijven in één van de kaders.

Vanaf 1 januari 2013 dienen ook de Young Riders & Junioren om internationaal uitgezonden te kunnen worden twee keer een score van 63% behaald te hebben in een nationale Landenproef en/of Individuele proef, binnen negen maanden voorafgaand aan het betreffende evenement. De eisen zijn hiermee voor alle categorieën gelijk.

  • Share this article