In memoriam: Sieto Mellema

Op 11 januari is op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Stedum overleden S.R. (Sieto) Mellema. Mellema bestierde in Westeremden een groot landbouwbedrijf en combineerde lange jaren het boer-zijn met het burgemeesterschap van de gemeente Stedum.

Zoals zo vele Groninger boerenzonen - paarden waren onlosmakelijk met de boerderij verbonden - raakte Sieto in de ban van de paardensport. Sieto reed dressuur, hij sprong en beoefende de samengestelde wedstrijdsport als lid van de L.R. Adolf van Nassauruiters. Sieto Mellema betitelde zichzelf ooit als een redelijk goede ruiter. Maar als bouwer van springparcoursen behoorde hij in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw tot de wereldtop. Voor het CHIO Rotterdam was Mellema parcoursbouwer in de jaren 70-80. In 1977 assisteerde hij de Engelse parcoursbouwer Pamela Carruthers, daarna was hij in ieder geval verantwoordelijk voor de parcoursen van 1978, 1979 (EK Springen), 1980 (Jumping Festival, als alternatief van de geboycotte O.S. in Moskou) en 1981. In de loop van de tachtiger jaren werd hij bij het CHIO Rotterdam opgevolgd door de Duitser Olaf Petersen.
Feitelijk was Nederland verdeeld tussen het zuiden van de grote rivieren en het noorden ervan. Theo van Vught bouwde in zuidelijk Nederland de internationale parcoursen en Mellema daarboven. Sieto Mellema bouwde de parcoursen voor diverse Nederlandse kampioenschappen, voor Geesteren, Leeuwarden en Rotterdam en Zuidlaren.
Nadat Mellema meetwiel en duimstok aan de wilgen had gehangen bleef hij niet alleen tot op hoge leeftijd paardrijden in de manege van Jan Dolfing te Vries, ook was hij ieder jaar, op zijn minst één dag, te vinden in Geesteren en Rotterdam. Dan werden herinneringen opgehaald en was het ene halve woord voldoende om een woordenstroom op gang te brengen.
Sieto Mellema werd voor zijn verdiensten in de hippische sport in 1989 onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje Nassau.  • Share this article