Hippische Alliantie Rotterdam

Frans Lavooij Portr

Binnen de Hippische Alliantie Rotterdam vertegenwoordigen het CHIO Rotterdam, de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ en rijvereniging de Hazelaar de drie pijlers, topsport, breedtesport en aangepaste sport waarmee het samenwerkingsverband de hippische sport vanuit Rotterdam regionaal, nationaal en internationaal wil stimuleren. Voorzitter Frans Lavooij is ervan overtuigd dat dit een unieke formule is met de mooie Grandstand als thuisbasis: “De HAR is eigenlijk een bonbons doos, je kan hier zelf kiezen of je de paardensport op topsportniveau, als breedte of recreatieve sport of als aangepaste sport wil beoefenen. “ Lavooij merkt dat er nu, misschien iets later dan hij had gewild, groeiende belangstelling is om aan te sluiten bij de initiatieven van de Hippische Alliantie. “Meer en meer mensen en bedrijven zien wat onze plannen zijn en willen mee investeren in dit gebouw en de toekomst van de paardensport,” aldus Lavooij.

  • Share this article