Frans Lavooij: We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel steun en toewijding!

“Het zit erop. Het waren historische momenten die we in augustus beleefden met unieke sport in een geweldige sfeer en de start van een nieuw hippisch tijdperk. Daarvoor ben ik samen met mijn medebestuursleden aan velen dank verschuldigd.

Allereerst natuurlijk aan de sporters, die in Rotterdam hebben laten zien hoeveel talent, training, vakmanschap en emotie samenkomt in de hippische topsport.

Dank aan de partners waarmee we het FEI EK Dressuur hebben kunnen realiseren, de KNHS, de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Topsport en natuurlijk de FEI EK Dressuur hoofdsponsor Rabobank Nederland. Dankbaar zijn we ook voor de bijzondere stap die onze Legacy Partner Rabobank Rotterdam heeft gezet door LSI als nieuwe hoofdsponsor voor het CHIO Rotterdam op te volgen. Ook onze Legacy Partners, andere sponsors en suppliers hebben zich maximaal ingezet. Het is bijna ongelooflijk hoe zij ons hebben gesteund in deze onzekere economische tijd. Bijzonder is ook de inzet van het management team, de medewerkers en de vrijwilligers geweest. Met twee evenementen van deze omvang zag je de vermoeidheid soms toeslaan. Toch heeft iedereen zich tot de laatste minuut voor de volle honderd procent (of zelfs meer) ingezet. Dank ook aan de media; sportevenementen hebben media aandacht nodig. Zowel het FEI EK Dressuur als het CHIO Rotterdam hebben die aandacht volop gekregen.

Nog twee bijzondere woorden van dank. Allereerst aan onze directeur Sportief Tineke Bartels die met dit EK Dressuur haar laatste taak als bestuurslid heeft vervuld, en hoe! Zij heeft dressuur in Rotterdam, en ik ben van mening ook ver daarbuiten, op de kaart gezet. Ik reken erop dat we haar in de toekomst in Rotterdam zullen blijven verwelkomen en misschien mogen we zo af en toe nog een beroep op Tineke doen voor goede raad.

De andere bijzondere dank gaat uit naar de Koninklijke familie. Hun betrokkenheid met de hippische sport en met Rotterdam is heel bijzonder. Het was een uniek moment voor ons dat ZKH de Prins van Oranje op 26 augustus jl. onze nieuwbouw officieel opende.

Met deze nieuwe accommodatie breekt een nieuw hippisch tijdperk aan. Het complex biedt de hippische sport enorm veel mogelijkheden. Op die mogelijkheden gaan wij ons de komende tijd concentreren. … en voor je het weet is het weer juni 2012 en staat het 64ste CHIO Rotterdam weer voor de deur!"

Frans Lavooij, voorzitter

  • Share this article