Equus 60 jaar jong: Het ontstaan van de Stichting Equus.

Statuten Equus

Op 12, 13 en 14 september 1947 organiseert de Rotterdamsche Manège een concours waaraan de Belgen als enige buitenlandse deelnemers meedoen. De equipes van de Amerikaanse- en Engelse bezettingslegers in Duitsland moeten verstek laten gaan. Over de organisatie van dat concours schrijft de toenmalige secretaris Jhr. P.R.Feith: "……voor een nieuw concours zal meer tijd beschikbaar moeten zijn en de organisatie geheel los van de sociëteit De Jockey Club, verbonden aan de Rotterdamsche Manege, moeten zijn."

Die wens is dat volgende jaar al een feit.

Job Dura pakte de handschoen op en betrok de heer Ad Klebe, de directeur van de Rotterdamsche Manège en tevens pikeur, bij de organisatie van het evenement. In 1948 is er meteen een aantal buitenlandse deelnemers: België met 10 ruiters, Engeland met 8 ruiters, Turkije met 10 ruiters en 16 paarden en uit Zweden komt Baron von Blixen. Het jaar 1948 wordt daarom gezien als de officiële start van het CHIO-Rotterdam.

Jaar na jaar groeide het CHIO Rotterdam en de initiatiefnemers en hun aanhang zochten naar een breder financiëel draagvlak en meer betrokkenheid bij het concours. Er kwam een plan op tafel met als gevolg, dat op 16 februari 1957 notaris Mr. C.D. Tukker kon schrijven: "Heden verschenen voor mij de heer C.J. van Schaardenburg en de heer Jhr. J.P. Rutger-Feith, die door hun ondertekening daarmee de oprichters zijn van de Stichting Equus." De uitgegeven wervende oprichtingscirculaire had de veelzeggende tekst: “Wat de afgelopen jaren door een handjevol lieden met grote bedragen is gedaan, kan en moet in de toekomst worden overgenomen door tallozen, ieder met een relatief kleine bijdrage”.

Equus groeide door de jaren heen tot een onlosmakelijk deel van het CHIO Rotterdam. Nu, 60 jaar later, zijn wij op een punt gekomen, dat alleen een wervende brochure zijn tijd heeft gehad. Door de steeds verdere ontwikkeling van communicatie middelen zijn wij nu over de hele wereld te zicht- en bereikbaar. Om herkenbaar te zijn voor de binnen- en buitenlandse internet gebruikers hebben wij de oorspronkelijke wervende tekst een eigentijdse invulling gegeven: "Equus is het hippisch VIP arrangement voor particulieren."

Lees meer over dit VIP arrangement voor particulieren

  • Share this article