Werkenalseenpaard

Maatschappelijke programma's

Het CHIO Rotterdam (en in het bijzonder de Hippische Alliantie Rotterdam) zet zich in voor sociaal maatschappelijk programma's en verschillende algemeen nut beogende activiteiten.

Connected by Horsepower