Duurzaam ondernemen: interessant én belangrijk

CHIO
AL1 1797

Vanwege de Corona-maatregelen ontmoeten de leden van onze business clubs elkaar online. Dat geldt ook voor Sociëteit Schoufour. Op 1 maart jl was er een online bijeenkomst met als thema Duurzaamheid.

Na een korte update over de stand van zaken met betrekking tot het CHIO was het woord aan Eleonoor Hintzen, bestuurslid van het CHIO Rotterdam en oprichtster van Good Company, het eerste MVO adviesbureau dat in 1993 werd opgericht. Tegenwoordig geeft Eleonoor als ‘Rebel' advies bij duurzaamheidsvraagstukken van zowel publiek als private organisaties waarbij zij zich vooral richt op gedragsverandering. Naast haar werkzaamheden als adviseur geeft Eleonoor college aan de Haagse Hoge School en aan de Erasmus Universiteit. In een korte presentatie deelde Eleonoor de ontwikkelingen die zij waarneemt als het gaat om duurzaam ondernemen. Als eerste is dat de overgang van 'beter naar anders’ waarmee ze ziet dat bedrijven zich niet langer uitsluitend inzetten om bijvoorbeeld de eigen footprint te verminderen door elektrisch rijden maar juist ook op zoek te gaan naar andere businessmodellen zoals deelauto’s waardoor de positieve impact veel groter is. Ook ziet ze andere vormen van samenwerking ontstaan, zoals publiek-private samenwerking dit is ook hard nodig om te de verandering teweeg te brengen. Haar laatste observatie heeft betrekking op de enorme focus die er bij duurzaam ondernemen vaak is op het milieu. De sociale kant blijft in veel gevallen onderbelicht en juist daar is zoveel te doen. In de break outs die volgden op de presentatie van Eleonoor werd gediscussieerd over de rol die de bedrijven van de Schoufourleden zouden kunnen spelen om die sociale vraagstukken aan te pakken. Gelukkig bleek dat er al heel veel sociaal maatschappelijk ondernomen wordt. Toch luidde de conclusie: “Dit is heel interessant én belangrijk! We moeten er misschien nog een keer over verder praten.” Wordt vervolgd dus!

Maison van den Boer had een fantastisch borrelpakket bij iedereeen bezorgd, zodat iedereen, net als bij alle andere bijeenkomsten van Sociëteit Schoufour, naast waardevolle informatie ook een heerlijk hapje en drankje voorgeschoteld kreeg.

  • Deel dit artikel