Rotterdamsche Manège en de Hazelaar tekenen intentieverklaring

2012 06 23 210410

Rotterdam, 23 juni 2012 – Tijdens het 64ste CHIO Rotterdam hebben zojuist het CHIO Rotterdam en de Rotterdamsche Manège een intentieverklaring ondertekend met Rijvereniging de Hazelaar. Hiermee komt naast de topsport en de breedtesport ook de ontwikkeling van het aangepast sporten centraal te staan. Het doel is om de intentieverklaring tot samenwerking tussen de partijen voor het einde van het jaar een concrete invulling te geven.

“Wij geloven in een brede ontwikkeling van de hippische sport en denken hier in Rotterdam een prachtige locatie voor te hebben,” aldus de gezamenlijke voorzitters Frans Lavooij van het CHIO Rotterdam en Roelof Gortemaker van de Rotterdamsche Manège. “Wij zien de topsport, breedtesport en het aangepast sporten als de drie pijlers binnen de hippische sport en geloven in een gezamenlijke aanpak om het geheel sterker te maken.”

Astrid Westerman, voorzitter Manege de Hazelaar: “Wij zijn verheugd dat de aangepaste sport middels deze ontwikkeling een prominentere plaats krijgt binnen de hippische sport in Rotterdam. Wij kijken uit naar het komende half jaar waarin we de mogelijkheden tot samenwerking verder verkennen.”

  • Share this article