Vlag Nederland Vlag Engeland

CHIO Port Club Rotterdam

 

 

Rotterdamse bedrijven die actief zijn binnen de maritime & offshore branche vormen de leden van de CHIO Port Club Rotterdam (CPCR). Zij dragen de paardensport in het algemeen, en het CHIO Rotterdam in bijzonder, een warm hart toe. De CPCR is dan ook één van de legacy partners van het CHIO Rotterdam en daarmee een belangrijke steunpilaar voor het jaarlijkse event. 

 

De CPCR is een (zakelijk) platform dat de haven en de stad via de paardensport met elkaar verbindt, maar dat bovendien bedrijven en personen aan elkaar verbindt. Het zakelijke netwerk is primair lokaal actief maar heeft door het karakter van het CHIO Rotterdam en de aard van de aangesloten bedrijven zeker ook regionale, nationale en zelfs internationale verbindingen. Daarbij is het opbouwen van een sterke band met bedrijven uit andere (internationale) havensteden natuurlijk een logische doelstelling en bovendien zakelijk gezien zeer interessant. 

 

Om er voor te zorgen dat de leden niet alleen tijdens het CHIO Rotterdam maar ook daarbuiten profijt hebben van dit zakelijke netwerk is er een 12-maandenkalender opgesteld. Deze kalender bestaat uit bijeenkomsten die exclusief georganiseerd worden voor de leden van de CPCR en bijeenkomsten die aansluiten bij andere haven gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Dit in samenwerking met Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Port Promotion Council en Deltalinqs.

 

De CPCR heeft een eigen stuurgroep, deze groep bestaat uit:

 • Peter Goedvolk (voorzitter), Count Companies 
 • Pieter Baan, ING Rotterdam
 • Keesjan Cordia, Invaco
 • Jeanette Baljeu, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Fons Bogaers, Progeco Holland
 • Peter Loef, Beequip
 • Jasper Nagtegaal, ContainerWeight
 • Bas Janssen, Deltalinqs
 • Ruud Maaskant, Jordex Shipping & Forwarding
 • Roderick Post, Post & Co. BV
 • Albert Straatman, Rotterdam Port Promotion Council 

Bijeenkomsten door het jaar heen
Tijdens het CHIO Rotterdam is er een speciaal ontvangst voor de leden van de CHIO Port Club Rotterdam. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere momenten gerelateerd aan het CHIO Rotterdam waarop de leden bij elkaar komen. De planning voor de komende tijd is als volgt: 

CPCR agenda 2018/2019
- 12 september 2018: Gezamenlijke netwerkborrel met de 'Vrienden van het CHIO' bij ING Rotterdam 
- 17 oktober 2018: Bezoek aan ECT door CPCR leden
- 23 en 24 januari 2019: Netwerkborrel tijdens People's Business
- Maart 2019: Bezoek aan één van de CPCR leden
- Juli 2019: EK Gala, waar onder andere de leden van de CPCR voor worden uitgenodigd
- 19 t/m 25 augustus 2019: Ontvangst tijdens FEI European Championships Jumping, Dressage and Para-Dressage

Wilt u lid worden van dit interessante zakelijke netwerk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Carla Collewijn via ccollewijn@chio.nl of bel naar 010-4528900.

Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en de CHIO Port Club Rotterdam
De CHIO Port Club Rotterdam steunt het Trustfonds van de “Hippische Alliantie Rotterdam”. Onder de naam Hippische Alliantie Rotterdam zijn het CHIO Rotterdam (topsport), de “Rotterdamsche Manège” (breedtesport) en manege “De Hazelaar” (een manege voor gehandicapte ruiters) een partnership aangegaan om elkaar én de paardensport in Nederland te versterken en om gezamenlijk een sociaal programma met activiteiten van algemeen nut te ontwikkelen. Het Trustfonds van de Hippische Alliantie Rotterdam ondersteunt de activiteiten van algemeen nut door het werven van fondsen. Voor meer informatie: www.stichtingtrustfonds-har.nl

Projecten binnen het sociaal programma “Werken als een paard” zijn:

 • een programma voor kinderen in crises zorg (“vergeten kinderen”)
 • een vakantiekamp in de zomer voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan (om financiële of andere redenen)
 • een naschools project
 • bijzonder onderwijs (educatie programma voor kinderen met leerproblemen met het gebruik van paarden)
 • een zomerkamp voor meervoudig gehandicapte kinderen

Havenpartij


Aanmelden

JA ! Ik wil op de hoogte blijven van het allerlaatste CHIO Rotterdam nieuws en ontvang daarom de nieuwsbrief graag.